Wespenbestrijding Leeuwarden, wespenbestrijding Friesland, Vliegenbestrijding, Wespen leeuwarden, Wespennest. Ratten Leeuwarden. WESPENBESTRIJDING 45 EURO.

Wespenbestrijding Heerenveen. Vlooienbestrijding Leeuwarden Friesland.Ongedierte.Friesland.Bestrijding.Wespenbestrijding Harlingen

Bestrijdingsdienst.

Ongediertebestrijding Friesland, Bestrijdingsdienst,Ongedierte, Leeuwarden, Heerenveen, Harlingen, Wespen Franeker, wespen Sneek.zilvervisjes.vlooien.houtworm.mieren.wespen.nest.

Locatie

Noord Nederlandse Bestrijdingsdienst

Appoloweg 35 G
8938 AT Leeuwarden
Telefoon: 0653543006
Email: nnb@kpnmail.nl

Postadres:
Miedwei 4 9081 AJ Lekkum