Zwammen

Zwambestrijding begint met het verwijderen van het door zwam aangetaste houtwerk. Dit moet tot 1 meter voorbij het aangetaste deel van de constructie gebeuren. Van de muurgedeelten waarop schimmeldraden en -strengen van de zwam voorkomen, verwijderen we de pleisterlagen omdat hierachter ook de zwam draden kunnen voortwoekeren. Het aangetaste muurwerk wordt met een gasbrander schoongebrand, voegen uitgekrabt en vervolgens besproeid met een zwambestrijdingsmiddel op waterbasis.

Het bestaande en nieuw in te brengen houtwerk wordt preventief behandeld tegen zwamaantasting door middel van een oppervlaktebehandeling. In het geval van kruipruimtes moeten we met zwam sporen besmet zand uit de kruipruimte verwijderen en vervangen door schoon zand. Deze nieuwe  bodemafsluiting moet preventief worden behandeld tegen zwam aantasting.

Deze bestrijding kunnen wij voor u doen, prijzen op basis van offerte.